Muuntotyökalut SEPA ja XML-maksuaineiston muuntamisessa

Siirryttäessä SEPA-ja XML maksatuksen, on mahdollista, että yksi tai useampi järjestelmä ei ole vielä kykene vielä tuottamaan pankkien hyväksymää XML-maksuaineistoa. Tällöin alkuperäinen ASCII maksastusaineisto  (LM02, LM03, TS, MT101... ) muunnetaan XML:ksi. On$ myös mahdollista, että ohjelmisto tuottaa vain yhden tyyppistä XML-aineistoa, joka pitää muuttaa.

Valittessa muuntotyökalua, eri vaihtoehdot ovat:
  • Mikäli järjestelmä tuottaa vain yhtä XML-maksuaineistoa, niin muunto toisen pankin aineistoksi on voidaan toteuttaa XML:n omia työkaluja hyväksikäyttäen.
  • Nykyisen Ascii-muotoisen pankkiaineiston muuntamiseen on olemassa eri työkaluja; sekä kaupallisia että avoimen lähdekoodin ratkaisuja kuten Jitterbit tai Ascii2XML. Myös pankkiyhteysohjelmilla on omia ratkaisuja ja työkaluja muunnokseksi.
Ascii2XML ascii muunos
  Ratkaisua harkittaessa on myös huomioitava:
  • Onko muuntimen käyttö pitkäaikaista?
  • Koska ja miten lähdejärjestelmä toteuttaa XMLän siirtymisen?
  • Mitä pankkeja ja palveluja muunnostyö koskee?
  • Mitenkä mahdollinen ylläpitö hoidetaan
  • Kustannukset

Muuntotyötyö on helppo toteuttaa, kun käytössä on tukea ja tarvittavat testauspalvelut. Konsultoimme ja toteutamme testausta myöten aineistomuuntoja. Autamme myös  taloushallinnon toimijoita  löytämään itselleen parhaimman vaihtoehdon SEPA ja XML-muunnoksissa.

XML-maksuaineistojen pankkikohtaista automatisoitua testauspalvelua tarjoaa XMLdation.com

Ensisijaisesti suosittelemme XML-aineiston muodostamisen käyttöönottoa muuntotyökalun sijaan, mikäli mahdollista.
 
Powered by Smart Kotisivutyökalu